Kontakt

Dyslexiförbundet forbundet@dyslexi.org / 08-665 17 00

En bild av dyslexi / Susanna Cederquist info@susannacederquist.com / 073 63 29 717

Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) 08-612 06 56 / info@fdb.se

Läsrörelsen 070-625 81 74 / info@lasrorelsen.nu

Svenska Dyslexiföreningen 08-43746239 / info@dyslexiforeningen.se