Jag skriver under

Citat från er som har skrivit under på skiftet.org.

Antal som skrivit under:

  • 2000 personer (28 september 2021)
  • 1000 personer (16 september 2021)
  • 500 personer (15 september 2021)
  • 100 personer (13 september 2021)

För mig är det självklart att även elever med dyslexi ska ha bästa möjliga förutsättningar att visa vad de kan på de nationella proven!

Camilla, 26 september 2021.

Dyslexi är en funktionsnedsättning som inte defilerar kunskap. Kunskaper finns inom individen som denne kan visa på flera sätt.

Charlotte, 25 september 2021

Det är väl ändå en självklarhet att detta ska ske på lika villkor!

Carina, 21 september 2021

Diskrimineringen av elever med dyslexi och andra elever som behöver få läsa med öronen måste upphöra.

Hans, 21 september 2021

För jag själv har dyleksi har HP varit ångestladdat pga dysleksin.

Mikaela, 21 september 2021

För att alla har rätt till att studera på samma villkor. Dyslektiker ska ha rätt till samma villkor hela tiden överallt! Ingen ber den som ser dåligt bara använda glasögon vid vissa tillfällen, så varför ska dessa hjälpmedel villkoras när de ska användas? Dyslexin finns där hela tiden på samma sätt som någons synfel. Det borde vara lika naturligt att få använda alla hjälpmedel som att få bära glasögon!

Ann-Catrin, 21 september 2021.

Min dotter har kämpat baklänges i skolan pga dyslexi. De anpassar inte 100 % och sedan ska man betygsättas utan sina hjälpmedel. Man tar inte glasögonen från en synskadad på ett nationellt prov tex.

Linda, 16 september 2021.

För jag har dyslexi och anser att alla ska ha samma rättigheter.

Celice, 16 september 2021.

Barn med rätt till exta stöd i undervisningen måste få använda sina hjälpmedel, man måste förstå att de är som att ta bort glasögonen från en som ser dåligt.

Alexandra, 16 september 2021.

För att alla har rätt till samma undervisning.

Ewa, 16 september 2021.

För att alla barn ska ha samma förutsättningar.

Sara, 16 september 2021.

För att alla har rätt till att studera på samma villkor. Dyslektiker ska ha rätt till samma villkor hela tiden överallt! Ingen ber den som ser dåligt bara använda glasögon vid vissa tillfällen, så varför ska dessa hjälpmedel villkoras när de ska användas? Dyslexin finns där hela tiden på samma sätt som någons synfel. Det borde vara lika naturligt att få använda alla hjälpmedel som att få bära glasögon!

Ann-Catrin, 16 september 2021.

Alla barn bör få en rättvis bedömning!

Niklas, 16 september 2021.

Allas lika rättigheter i skolan. Ingen ska behöva skämmas, känna sig mindre värd, ingen ska behöva få Men för livet för att en skola, en lärare, en rektor inte respekterar den lag som faktiskt finns.

Lisa, 16 september 2021.

För mitt och andra barns skull… likvärdighet är inte alltid på lika villkor trots att vissa vill ha det till det.

Ulrika, 16 september 2021.

Alla måste få vara med.

Rakel, 16 september 2021.

Ska vara lika för alla.

Jessica , 16 september 2021.

Alla barn har rätt till en rättvis bedömning!!! Barnen har dessa hjälpmedel i den dagliga undervisningen men inte vid prov. Hur rimligt är detta???

Jill, 16 september 2021.

Har Dyslexi och har gjort NP och fick riktigt dåligt på det nästan alla skolor använder NP till en stor del av antagningen men för oss dyslexiker är inte det ett alternativ.

Dennis, 16 september 2021.

Har barn med dyslexi som fått kämpa i alla år.

Lena, 16 september 2021.

Barn med dyslexi och jag själv har de.

Anna-Lena, 15 september 2021.

Diskrimineringen av elever med dyslexi och andra elever som behöver få läsa med öronen måste upphöra.

Hans, 14 september 2021.

Alla barn bör få en rättvis bedömning.

Irene, 14 september 2021.

”Ge barnen en chans! Om barnen inte kan lära sig på sättet vi lär ut, borde vi lära ut på det sättet de kan ta emot! Så enkelt är det bara!”

Lena, 14 september 2021.

Min dotter har dyslexi och kämpar i skolan. Hjälpmedel är ett bra komplement i sin vardag i skolan. Genom att låta henne använda sina hjälpmedel vid nationella provet kommer hon att känna sig tryg vid det.

Sandy, 15 september 2021.

För att min dotter förtjänar en rättvis bedömning.

Isabell, 14 september 2021.

Barn med dyslexi.

Maria, 14 september 2021.

Vi har barn med dyslexi som kämpat sig genom hela grundskola & gymnasiet.

Malin, 14 september 2021.

Min bästa vän har dyslexi.

Sören, 14 september 2021.